Tungkol sa Amin

📟10-taong Programmer (katumbas ng 1-taong karanasan na inulit ng 10 beses)


🌐4-taong tagapagsanay sa cross-border na e-commerce


🚀Pagtuon sa pagpunta sa ibang bansa sa hinaharap, layunin na maging isang digital nomad (isinasagawa)


💼Ang cross-border na e-commerce ay aking kabuhayan, at ang pag-develop ng AI tools (pag-code) ay isang habambuhay na hilig.Email:[email protected]