Về chúng tôi

📟 10 năm làm lập trình viên (tương đương với 1 năm kinh nghiệm sử dụng trong 10 năm)


🌐 4 năm làm người bán lẻ qua biên giới trên Internet


🚀 Đang tập trung vào việc tiếp cận thị trường quốc tế, mục tiêu trở thành một công dân số học (đang thực hiện)


💼 Sống nhờ ngành bán lẻ qua biên giới, đam mê cuộc sống (Code) là một sở thích suốt đờiEmail: [email protected]